บริษัท ลิตเติ้ล พอส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงยี่ห้อ “โจโม่” โดยทางบริษัทฯ มีอุดมการณ์ที่จะนำเสนออาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมี่ยม ที่มีคุณภาพที่ดี มีคุณประโยชน์ เพื่อให้เพื่อนรัก 4 ขาของคุณมีสุขภาพดี แข็งแรง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเจ้าของไปนานๆ

Little Paws Co., Ltd was founded from our love to provide high quality pet food under a brand “JOMO”. We aim to source only premium raw materials ensuring your furry friends to live healthily and happily. JOMO – Feed Happiness.